Om Kvarts

KVARTS arkitekter AS eies og drives av siv.ark MNAL Kristian Vårvik. Vi holder til i hyggelige lokaler i Frognerveien 22, hvor vi har kontorfellesskap med andre arkitekterkontorer. 

Utsikt fra kontoret

Bemanning.

De fleste av oppdragene blir håndtert internt, og mange blir løst ved ressurser utenfor kontoret / freelance-ordninger. En del oppdrag løses som samarbeidsprosjekter innenfor arkitektfellesskapet.

KVARTS samarbeider med firmaet Interiørprosjekt (M&W) når vi har behov for spesialkompetanse på interiørsiden,
Vi har hatt samarbeid både innenfor boligbygging og hotell / næringsbygg.   www.interiorprosjekt.no

 

 

Oppdragene.

For tiden jobber vi bl.a. med

 

 • bolig / forretningsbygg
 • oppgaver innenfor helsesektoren.
 • private bolighus
 • hyttebygg
 • kontorombygging
 • ombygging av boligblokker

 

Tegneprogram.Vi bruker Archicad

Arbeidet er lagt opp rundt tegneprogrammet Archicad. Programmets største fortrinn ligger i muligheten for 3D-visualisering, noe som både kunder og vi som arkitekter har stornytte av.

 

 

Arkitektur.

Dagens arkitektur preges i stor grad av internasjonalisering. Skillene mellom norsk arkitektur og arkitektur utviklet i andre europeiske land viskes mer og mer ut. Dette kan fort gi en uinteressant arkitektur som mangler den kraft og identitet som kjennetegnes av en naturlig, lokal forankring.

I KVARTS ønsker vi å skape en arkitektur som har lokal, norsk forankring. Det er grunn til å være stolt av norsk byggetradisjon.  Og vi tror det er mye i denne rike tradisjonen som kan benyttes når nye bygg skal utformes idag.

Vi ønsker å lage bygninger og hus som:

 • som er forankret i det beste av norsk byggetradisjon.
 • er tidsmessige og moderne i uttrykk og form.
 • som respekterer stedet
 • som respekterer naboskapet
 • som har gnist
 • som er litt eventyrlige
 • som er miljømessig fornuftig

 


Om Kvarts (steinsorten)

Kvarts er bestandig. Kvarts er en ren, hvit gjennomskinnelig stein. Kvarts er viktigste bestanddel i glass.


Fra Wikipedia:

Kvarts, SiO2, er det vanligste mineralet på jorda og inngår i de fleste bergarter som for eksempel kvartsitt og granitt. Kvarts er et hardt mineral og kan blant annet kjennes igjen ved at det kan ripe glass. Kvarts er et viktig industrimineral med mange bruksområder, som for eksempel vanlig glass, som smykkestein og til å framstille silisium.