Enebolig, Slemdal

ES03

Prosjektbeskrivelse

Om og tilbygging av bolighus fra 1972. Nytt garasjebygg med boder. Basseng.
Nytt bygningsvolum er knyttet sammen med eksisterende bygning med glassgang. Sammen med nytt garasjebygg skapes et nytt, skjermet uterom. Basseng fungerer som forstøtning for terrenget, og avslutter anlegget mot sør. Alle bygg er kledd med låvepanel. Tak er tekket med skifer.

(Se også reportasje i Bo Bedre nr… 2009. ”Månedens hus”)