Atkomstsituasjon, Fredriksborgveien Bygdøy

018

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet på Bygdøy bestod i å etablere en ny atkomstsituasjon for eiendommen. Atkomsten ble definert av en hvitmalt mur med ny dobbel port i svartlakkert rustfritt stål. Over portene er det etablert en pergola i stål med underliggende spilehimling i behandlet furu.